פרשת תזריע

פרשה יד: אשה כי תזריע

א [אחור וקדם צרתני]
ב [אשה כי תזריע]
ג [יצירת הוולד: חיים וחסד עשית עמדי]
ד [אשה כי תזריע - מהלך ההריון]
ה [אשה כי תזריע - הן בעוון חוללתי.]
ו [ממה נוצר הוולד]
ז [אם שמרת ימי נדה, אני נותן לך בן]
ח [צורת הולד כיצד?]
ט [יצירת הולד בעולם הזה ובעולם הבא]

פרשה טו: נגעים

א [לעשות לרוח משקל ומים תכן במדה]
ב [הכל ניתן במידה ובמשקל]
ג [אדם כי יהיה בעור בשרו]
ד [רבים מכאובים לרשע]
ה [סמיכות פרשיות נגעים נידה ויולדת]
ו [לא הבאת קרבן לידה - אני מצריכך לבא אצל כהן]
ז [הנותן מממונו מתברך]
ח [כיצד ראית נגעים?]
ט [ ארבעה נגעי הצרעת - ארבעה מלכויות]