פרשת בהעלותך

פרשה טו: בהעלותך את הנרות; החצוצרות; שבעים הזקנים

א [הדלקת הנרות בשמן זית]
ב [הנרות לזכות את ישראל]
ג [הדלקת הנרות - פיוס ללויים]
ד [נתקשה משה במעשה המנורה]
ה בהדלקת הנרות מתעלה כבודם של ישראל]
ו [הנרות מאירים לְעולם]
ז [אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות]
ח [בשביל אהבתך איני משתמש אלא בשלך]
ט [אור הנרות מזיקוקי אור של מעלה]
י [משה התקשה בעשיית המנורה]
יא [הלוויים חביבים הם לפני ה']
יב [ה' צדיק יבחן]
יג [ה' חולק ליראיו מכבודו]
יד [ירא את ה' בני ומלך]
טו [ייחודן של החצוצרות]
טז [כנורו של דוד המלך]
יז [והדרת פני זקן]
יח [כינוסם של צדיקים הנאה להם ולעולם]
יט [אלדד ומידד ביחס לזקנים]
כ [שבעים הזקנים מסרו נפשם על העם]
כא [שבעים זקנים נהרגו על קידוש השם]
כב [נתנו מרועה אחד]
כג [שבעים איש - מיוחדים]
כד [שבעים הזקנים הראשונים נשרפו במתאוננים]
כה [יום מינוי זקנים כיום מתן תורה]