מאמרים:
דו-שיח של חרשים בין טכנאי תיאטרון לטכנאי דת / פרופ' דב לנדאו
תחושות הבטן והאמת האומנותית / פרופ' דב לנדאו
התמודדות חינוכית עם צריכת התקשורת / מתי דגן
הערות אחדות ליחסו של הציבור הדתי למדיה / מוטי שקלאר
התרבות הקלוקלת של הקולנוע / אברהם קריב
פיצולו של הכפר הגלובאלי / ד"ר רפאל שנלר
מסך נעול / שמחה אהרוני
העולם כווידאו קליפ / גבי בן שמחון
וכתתו חרבותם לעטים / הרב יעקב מדן
על חופש המידע וזכויות הפרט / יהודה איזנברג
המתכ/קשרת הדתית להוראת התקשורת / מירי גל-עזר, דבורי הנדלר
תקשורת וקולנוע / הרב יעקב אריאל

______________________________________________________

תוכניות הלימודים:

תוכנית לימודים בתקשורת לכיתות י'-י"ב / התוכנית הטכנולוגית

חומרי הלמידה במסלול העיוני:
לימודי תקשורת המונים - אומנות הקולנוע והטלויזיה / התוכנית העיונית
מבוא לתקשורת המונים - יחידה 1 (יחידת חובה בכיתה י')
אומנות הקולנוע והטלוויזיה - 2-3 יחידות (עיוניות)
אומנות הקולנוע והטלוויזיה - 4-5 יחידות (מעשיות)
תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת - 2-3 יחידות (עיוניות)
תקשורת - עיתונות כתובה ומשודרת - 4-5 יחידות (מעשיות)
______________________________________________________

הנחיות לפרוייקט גמר ולבניית שאלון:

קווים מנחים להכנת פרוייקט הגמר / דורית באלין
הנחיות כלליות להכנת שאלון ב"אומנות הקולנוע" או ב"תקשורת"
דגם של שאלון בחינה
______________________________________________________

בחינות בגרות בתקשורת:
מיקוד הלמידה בתיקשורת - מועד קיץ תשס"ט

"עיתונות כתובה ומשודרת" - סמל השאלון: 049203
אולפנת בהרן - 2 יח"ל / קיץ תש"ס
אולפנת בנ"ע מירון - 3 יח"ל / קיץ תש"ס
אולפנת בנ"ע מירון (כיתה י"א) - 2 יח"ל / קיץ תש"ס
ישיבת בנ"ע אדר"ת בת-ים חולון / קיץ תש"ס

"מבוא לתקשורת המונים" - סמל השאלון: 049104
אולפנת השומרון / קיץ תש"ס
תיכון מדעי תורני ע"ש יגאל אלון - 1 יח"ל / קיץ תש"ס
אולפנת בנ"ע מירון - 3 יח"ל / קיץ תש"ס
ישיבת בנ"ע אדר"ת בת-ים חולון - 1 יח"ל / קיץ תש"ס
נוה שרה הרצוג - 1 יח"ל / קיץ תש"ס
ישיבה תיכונית אלקנה - 1 יח"ל / קיץ תש"ס

"אומנות הקולנוע והטלויזיה" - סמל השאלון: 050202
אולפנת בנ"ע מירון (כיתה י"א) - 2 יח"ל / קיץ תשנ"ט
אולפנא לבנות קרית ארבע (כיתה י"ב) - 2 יח"ל / קיץ תש"ס
אולפנת השומרון (כיתה י"א) - 2 יח"ל / קיץ תש"ס

דוגמאות לשאלות מבחן בקולנוע ותקשורת
שאלות אנסין בקולנוע - לקט שאלונים מבתי ספר שונים
אומנות הקולנוע - לקט שאלות גדולות ובינוניות
תקשורת - מקבץ שאלון אנסין
תקשורת - מקבץ שאלות גדולות ובינוניות
_____________________________________________________

ביבליוגרפיה:
רשימה ביבליוגרפית - תקשורת לקולנוע

______________________________________________________

פילמוגרפיה:
קטלוג סרטים קצרים - ביה"ס לתקשורת "מעלה" ירושלים