לחטיבת הביניים ולביה"ס התיכון
(13 פרקים)

עורך:
משכתב:
ייעוץ:
עריכה לשונית:
ד"ר יהודה איזנברג
עמירם דומוביץ
הרב ש' מן ההר
דליה לאופר

לקבלת התוכן לחץ כאןהצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, אוניברסיטת בר-אילן, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' יצחק גילת ז"ל

חברי הוועדה: נ' אליקים, מ' אסולין, מ' ארנד, ש' ברנשטיין, א' גרז, מ' גרוזמן ,ב' דומוביץ, א' וינטר, ח' טובולסקי, ש' לוי, מ' לאבל, ר' מלמד ,י' נוימן, ד' שחור, א' שרייבר, נ' שטיינברגר.משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי,
האגף לתכניות לימודים


הוצאת מעלות, ירושלים תשנ"ד

כל הזכויות שמורות - תשנ"ד 1993