ממנהגי יהדות מרוקו

שלום דנינו

ילקוט מנהגים - א', בעריכת א. בן יעקב
בהוצאת המדפיס הממשלתי, ירושלים תשכ"ז


פרק ד - ציצית

רק יחידים מיהודי מרוקו נוהגים ללבוש "ציצית קטן", ובעיקר הרבנים, המורים והמשמשים בקודש. לעומת זאת מקפידים בבית-הכנסת להתפלל עם טלית גדול, מגיל הבר-מצוה, בכל תפילת שחרית.