ילקוט פירושים לתורה

לקט מפירושיהם של גדולי ישראל
לוקט ע"י יצחק רפאל הלוי עציון (הולצברג)
הוצאת ראובן מס, ירושלים 1976

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער תוכן וסימני הקיצורים

בראשית
בראשית א-ו,ח
נח, לך לך ו,ט-יז,כו
וירא, חיי שרה יח-כה
תולדות, ויצא, וישלח כה-לו
וישב, מקץ לז-מד
ויגש, ויחי מד-נ

שמות
שמות א-ה
וארא, בא ו-יג
בשלח יג-יז
יתרו, משפטים יח-כד
תרומה, תצוה, ויקהל, פקודי כה-מ

ויקרא
ויקרא א-הצו, שמיני, תזריע, מצורע ו-יד
אחרי מות, קדושים, אמור בהר, בחוקותי יד-כז

במדבר
במדבר, נשא א-ז
בהעלותך ח-יב
שלח, קרח יג-יח
חקת, בלק יט-כה
פנחס, מטות, מסעי כה-לו

דברים
דברים, ואתחנן א-ז
עקב, ראה ז-טז
שופטים, כי תצא טז-כה
כי תבוא, נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה כו-לד

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך