שערי תשובה


רבנו יונה גירונדי
דפוס וילנא 1927

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך גירונדי יונה


תוכן הספר

שער והקדמה
שער ראשון
שער שני
שער שלישי, א-קסח
שער שלישי, קסט-רלא

The truth is there are plenty of persons who do be familiar with high quality replica watches and they also too have not managed to know in case the watch is usually a swiss reproduction or maybe a true one particular. best replica prada bags work most effectively alternative if you fail to manage to purchase so highly-priced initial Rolex and Breitling wristwatches.When it comes to the looks and finishing is concerned, these high quality knockoff watches uk give their serious namesake a work with regard to their funds and as far as sustaining time is involved, you could be feel comfortable knowing that your replica hublot watches will in no way are unsuccessful you.


שער רביעי