תשבץ


רבי שמשון בן צדוק
דפוס זלצברג 1858

590 מנהגים של מהר"ם מרוטנבורג שנכתבו על ידי תלמידו רבי שמשון בהיותו עמו בבית הסוהר.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות