הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קינות


תוכן הספר

שער

ערבית לתשעה באה
איכה
קינות ליל תשעה באב
שחרית לתשעה באב
קינות, ז - כב
קינות כג - מא
קינות מב - סוף
מנחה וערבית

In conjunction with folks are more and more loaded, using watches become a content label of wealthy and style. Perhaps getting replica watches is a great option for many, before moving on obtaining a Fake Designer Bags Online, question very few inquiries to by yourself. You can buy high qyality best Replica Patek Philippe Nautilus at websites and retail shops. The web is where to take a look when you are searching for a high quality Cheap Replica Luxury Handbags On Sale because you can choose a range of affordable handbags. The next you have to be shown is a good simulation from the photograph. Typical for this group of best replica watches uk online sale is definitely the making with their shell and surface.