השחיטה

וצער בעלי חיים
ישראל מאיר לוינגר
ירושלים תשס"ד

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך צער בעלי חיים וכן בערך גזירת השחיטה


תוכן הספר

שער תוכן והקדמות
פרקים א-ה
א - צער בעלי חיים לאור היהדות
ב - שחיטה הומנית
ג - השחיטה
ד - סיכום התופעות בשחיטה
ה - ההכנה לשחיטה

פרקים ו-ח
ו - תמונה כללית על הנעשה בשחיטה ולאחריה
ז - אספקת דם למוח
ח - זרימת הדם למוח בשעת סגירת עורקי הראש ובשעת חתיכתם

פרקים ט-יא
ט - לחץ הדם בבהמה אחרי השחיטה
י - השפעת השחיטה על הלב
יא - השפעת השחיטה על מערכת העצבים

פרק יב
השפעת השחיטה על תרשימי המוח


פרקים יג-יט
יג - השפעת השחיטה על מערכת הנשימה
יד - השחיטה ופסיכולוגיה של בעלי חיים
טו - השחיטה ואיכות הבשר
טז - השחיטה בהשוואה לשיטות טביחה אחרות
יז - הערכת השחיטה כשיטת טביחה
יח - הדת היהודית, ההימום וחופש הדת
יט - השחיטה היהודית בארצות השונות בעולם


נספחים
נספחים א-ג
א - החוק היהודי בקשר לאכילת בשר
ב - חופש הדת
ג - חוות דעת חדשות בעניין השחיטה

נספח ד
מסמכים

ספרות בלועזית ובעברית