אגרות צפון

י"ט אגרות על היהדות
רבי שמשון ב"ר רפאל הירש
דפוס וילנא תר"נ 1890

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך הירש, שמשון רפאל