שאלות ותשובות מהר"ם מרוטנבורג


רבי מאיר מרוטנבורג - מהר"ם מרוטנבורג
לבוב 1860

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך מהר"מ מרוטנבורג