יוסף אומץ

דינים ומנהגים לכל השנה - ענייני מוסר ומידות למנהג פרנקפורט
יוסף יוזפה האן נוירלינגן
פרנקפורט תרפ"ח 1928

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות