חובת הלבבות

תרגום עברי: רבי יהודה ן' תבון
רבנו בחיי
דפוס ר' יצחק גאלדמן, ווארשאה תרל"ה 1875

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך בחיי בן יוסף אבן פקודה


תוכן הספר

שער, חלוקה פנימית, הקדמות ופתיחות (עמ' 1-8)
הקדמה (עמ' 9-41)

השער הראשון: שער היחוד
פרק א - פרק ו (עמ' 41-58)
פרק ז - פרק ט (עמ' 58-76)
פרק י (עמ' 76-93)

השער השני: שער הבחינה
הקדמת המתרגם, פרק א - פרק ד (עמ' 94-114)
פרק ה - פרק ו _עמ' 114-137)

השער השלישי: שער עבודת האלוקים
פרק א - פרק ג (עמ' 138-153)
פרק ד - פרק ה (עמ' 154-171)
פרק ו - פרק י (עמ' 172-197)

השער הרביעי: שער הביטחון
פרק א - פרק ג (עמ' 198-223)
פרק ד - פרק ה (עמ' 223-256)

השער החמישי: שער יחוד המעשה
פרק א - פרק ו (עמ' 1-35)

השער השישי: שער הכניעה
פרק א-פרק י (עמ' 36-58)

השער השביעי: שער התשובה
פרק א - פרק י (עמ' 58-82)

השער השמיני: שער חשבון נפש
פרק א - פרק ו (עמ' 82-126)

השער התשיעי: שער הפרישות
פרק א - פרק ז (עמ' עמ' 126-150)

השער העשירי: שער אהבת ה'
פרק א - פרק ז (עמ' 151-168)

חתימת הספר
חתימת הספר ומפתח המאמרים בסדר א-ב (עמ' 168-172)