פסקי דין מבית דין ירושלים

בדיני ממונות וברור יוחסין - כרך ז
בראשות הרב אברהם דב לוין
הוצאת הנהלת בית דין צדק ירושלים, חשוון תשס"ב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער והקדמות
תוכן

פסקי דין של הגאון ר' ברוך יצחק לוין זצ"ל
מתי כותבים סירוב לנתבע שאינו רוצה לדון בעירו
קבלת עדות מעדים שבית הדין אינו מבין שפתם
קבלת טענות של נשים ושל ת"ח בביתם ע"י סופרים הדיינים


שליח שלוה והמשלח היה רמאי אם נתחייב השליח
הפורע חוב מע"מ של חבירו
חוב מע"מ שנגבה מהמוכר אם הקונה חייב
חוב קנס לעני שלא שילם מיסים עירוניים
היה ערב בעל פה שאינו זוכר
הוראה בבית דין בטעות
אי קיום זמן הרשום בחוזה אם מבטל את החיוב
הצמדה על חוב פיצויי פיטורין
איזהו שער "דולרים" סתם
"שער יציג" מתי הוא מחייב
ברוקר שערב בשביל חבירו בלי שהתבקש
שכירות שהתבטלה אחרי ששילם בצ'קים אם נתחייב כבר בתשלום השכירות
מיופה כח שעיוות בשליחותו
האם יש חזקה בשטח השייך ל"רסקו"
חזקת חלון בגג
ציבור אם הם כשותפים לגבי חלוקת הרכוש
מנהל מכירות שמכר ובעל החברה מתנגד, ודין קנין כסף בקרקע בלי חוזה
אשה שסיכמה ופסקה מחיר והבעל חוזר מההסכמה
ליקויים במרצפות שנתגלו אחר תקופת האחריות
קונה שהטעה את המוכרת לגבי הסכמת אביה
הוצאות שידוכי תלמידת ב"י ויוצא צבא שבוטלו
מחילה על תנאי
אונאה בארונות קיר מחוברים לבית
תביעות הדדיות של קונה ומוכר דירה
שילם עבור סחורה על פי המלצת חבור ומוכר הסחורה לא קיים המקח
תביעות קונה דירה מקבלן על אי קיום תנאי בע"פ, ועוד
טענת מקח טעות בגלל עובש בקירות הבית
בעלות יזמים על קרקע המינהל ושיור שעשו בחוזים
בעלי דירה בשותפות שסיכמו לא למוכרה ושניהם מכרו לאנשים שונים
קבלן שמשלם שכ"ד לקונה על איחור במסירת דירה
תביעה על הפסד בגין אי צביעת חדר מדרגות ע"י ועד הבית
קייטרינג שלא הכין מספיק מנות וחילק מנות קטנות
אומן שקנה שיש לבעה"ב ונסדק בדרך
פיטורי נו"נ בישיבה
שכירות שתחול בעבור זמן
משכיר שהודיע לשוכר לעזוב המושכר
שוכרת דירה שעזבה לפני הזמן
שוכר שמבקש להתפנות לפני המועד
דמי תיווך
תביעת תיווך רעיון חנויות וגילוי על סחורה בזול
תביעת החזר דמי תיווך על עיסקה שלא יצאה לפועל
דמי תיווך לדירה שפורסמה בעיתון
מתווך שהכיר לקונה מתווך אחר ותובע ע"ז דמי תיווך
דמי תיווך למי שלא שמע מהמתווך אלא ממי ששמע ממנו
תביעה על עבודה שלא הוזמנה ודין זכויות יוצרים
נתן לחברו גלופות צבעוניות ותובע את מחירן
תביעת מוסד של חסדר על נזק מיצרן שביטל חלק מההזמנה
שכר טכנאי מכונת כביסה שהוציא הוצאות ולא תיקן
שניים מחברי הנהלת ישיבה שהתחייבו בשה וההנהלה מסרבת לקיים
תנאי בשטר שלא יוכל להנחיל ליורשים
יום השבוע בכתובה

פסקי דין בענייני ממונות
מינוי אשה כאפוטרופוס לנכסי בעלה החולה לצורך פרוזבול
תובע שפוסל בית דינו של הנתבע ודורש לדון בזבל"א
הוצאת צווי מניעה
חשד גניבה ועד שמסרב להעיד בטענה שהוא נוגע בדבר
ערב שפרע במקום הלווה
סתירה בחוזה בין הנוסח המודפס סטנדרטי לאחר התיקונים שבכתב יד
מכר דירה בשטר ופירש בו תנאי ואח"כ שילם הלוקח מחצית וגם החזיק והתנאי לא נתקיים והשכיר את הדירה לאחר
מכר מגרש חניה וחלל ללא רשיון בניה ומתקשה להעביר את המכר ע"ש הקונה
פיטורי עובד בגלל חוסר אימון
פיצויי פיטורין כשהנתבע טוען שלא התקבל לעבודה אלא לתקופת נסיון
התחייבו לשכנים שלא לבנות"חדר" וחוזרים בהם מהתחייבותם
תביעה על יתרת דמי עבודה ותשלום עבור הפסדים שחלו בגלל האיחוד
תביעה לתוספת שכר דירה בדמי מפתח
זכות שכן למנוע פתיחת חלון בקיר שבחצירו
מכר דירה ומחסן והלוקח החזיק במחסן, וטוען המוכר ללוקח מן הלוקח שאת המחסן האמיתי מכר לאחר בגלל חובות הקונים הראשונים
מורים בבי"ס שמרגנים הרשמה בין התלמידים לבי"ס אחר
מקח טעות בספר תורה שהוזמנן בתורת מהודר ונכתב שלא בהידור
תביעת מתפללים נגד מכירת בית הכנסת ושינוי נוסח התפילה
חיוב תשלם דמי קהילה מחבר שעזב את הקהילה


קנית חלקים בגג משותף
תביעת שכר עבודה
חזקת חלון והשבחת נכס ע"י השגת רשיון בניה
תביעה על נזקי ביוב
מוכר דירה שלא קיים התחייבותו להתקין חשמל וביוב ראויים
תביעת משתכנים מקבלן לתקן פגמים בבניה
תביעת זכויות ירושה


תובע לאסור אשתו מלשוחח עם הפסיכולוג המטפל בה
תביעת מתנה שהובטחה לחתן בשעת שידוכין
תביעה משותף להסיר מישכון מקרקע השותפין
חיוב שואל טרקטורון שהתדרדר לתהום בנסיעה
תביעת אונאה מרופא שיניים
תביעת החזר כסף בעיסקת מקרקעין ותביעה נגדית של אונאה


אפשר לתקן הנזק בזול אבל הניזק יפסיד את הביטוח
חיוב אחריות שואל על פקדון שהוחרם ממנו ע"י הנהלת ישיבה

פסקי דין בענייני יוחסין
הכרת יהדות ללא תעודות ומסמכים
חשש שהתעורר בביה"ד האם עדיף לא לחקור ולהתיר או שמצוה על ביה"ד להגיע לחקר האמת גם אם יתברר איסור
אישור יהדות האם יש לו תוקף של מעב"ד
האם מחמירים חדר"ג בנישואין אזרחיים שלא לישא אשה שניה עד שיגרש את הראשונה
כהן שנשא גיורת ובנם מבקש לישא גרושה האם מותר
ספק כהן שמחמיר על עצמו באיסורי כהונה ונשוי אזרחית לבעולת נכרי
היתה בסיבה נכרית וחזרה בתשובה האם מותרת להנשא לכהן
"יכיר" שמתבסס על דברים תמוהים המטילים ספק באבהותו
בן פנויה שכהן מצהיר עליו אבהות
מילת גירות בפני שלושה שאחד מהם גר


התגיירה כדי להנשא עם מי שאינו שומר שבת
קבלה אישור גיור מרבנים ש"אינם מוכרים" ולא נזכר באישור שהיא מעוברת
חוו"ד בענין גיור קטינים
נאמנות בעל לפסול אשתו עליו בטענה שהוא כהן והיא חללה
מי שאמו מודה שטרם נישאה לאביו היתה נשואה לאחר בחו"ק ולא קיבלה ממנו גט
שאלת יחוס הבן לאביו כשנישאה ביום ז' אלול וילדה בראשש חודש אדר
כשרותה לקהל של מי שבעל אמה התכחש לאבהותו עליה
ראיה ליהדות מכתובה שנרשמה בחול המועד ואין בה תוספת חוץ ממאתיים זקוקים
כשרות גט שניתן באיום של משטרה
גט שנערך וניתן בבית דין שבראשות ראביי קונסרבטיבי

תשובות בהלכה מבית ההוראה שע"י ביה"ד לענייני כתובות
עיון בנוסח הכתובה על פי ה"נחלת שבעה"
עיצד כותבים "דוב" בגט ומה הדין בדיעבד כששינו ממה שצריך
חתן כהן ולא נרשם בכתובתו "הכהן"
כתיבת שם שנוסף לחתן קודם שהוחזק בו
שם עריסה שנשתקע ונקרא בשם שהוא קיצור מהשם הראשון
שמות בגיטין ובכתובה
כתובת מאתיים לגיורת
כתובת מנה למי שכתובתה מאתיים
כתובה שלא נכתב בה מהיכן הכניסה הכלה את נדוניתה
קיבל אחריות בכתובה על "תוספתא דא" והיו בה כמה תוספות
חתמו על הכתובה "וקנינא" בטרם נעשה הקנין האם חתימתם כשרה
בירורי דינים בגיורת שהיתה נשואה לישראל בגויותה ורוצה לחזור ולהנשא לו
היתר חכם לעגונה בלי בית דין
מעב"ד על גירושין שנכתב ע"י שלושה שלא השתתפו בגירושין
שאלת כשרות בת עגונה שהותרה ע"י רב"צ
גיורת שטבלה לגירותה שלא בבית דין
ברכת קידושין לזוג שהיו ידועים בציבור כזוג
בענין התרת נדר שלא לעשן סמים

מפתח העניינים
לפסקי דין בענייני ממונות ויוחסין