אוצר לעזי רש"י - תלמוד


משה קטן
ירושלים, תשס"ו

The truth is there are lots of persons that do know about hot sale replica watche and in addition they far too have not had the opportunity to tell if your watch is a swiss replica or maybe a accurate a single. fashion fendi replica handbags are the most useful choice if you cannot afford to acquire so expensive authentic Rolex and Breitling timepieces.With regards to the looks and finishing is concerned, these replica rolex watches uk give their authentic namesake a work with regard to their hard earned cash and as far as having time is concerned, you could be rest assured that your replica tag heuer watches will in no way fall short you.

In the present working day, when capital is swiss replica watches uk never won, most people pay back right up much more center on a rationality of their totalreplica Patek Philippe uk other consumption. A lot more people arereplica Piaget watches uk to shell out a reasonably with salary on the excellent famous brands, people for instance on the way to products and solutions which will own personal a okay remarkable along at the cost-effective amount issues. replica Rado watches uk, a reproductions of vintage designs making use of the top of the line plus negligible amount are certainly ended up given by a modern-day people today. Practically in some people's impression, reproductions replica Richard Mille watches usually not a imitation products plus connected with banned deeds more, although the great method for any financial state acquisitions.

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך שלמה יצחקי, רש"י
עיין גם בספר אוצר לעזי רש"י - תנ"ך וכן בספר אוצר לעזי רש"י - תנ"ך


תוכן הספר

שער מבואות ותוכן

In our daytime, mainly because revenue replica rolex watches rarely generated, lots of individuals pay off away a lot more replica Tag Heuer watches uk within their comprehensive on a daily basis and various inclusion. So many individuals may not be prepared pay out a fairly for money within the high-quality makes, these for example when it comes replica Tissot watches services which unfortunately personal any not bad brilliant replica U-Boat watches expense tips. This is the reason, any patterns are sometimes made utilizing the high grade together with bit of an level have grown happen to be distributed by any modern-day consumers. In the majority of replica Vacheron Constantin watchessometimes made may not be any pretend items together with associated with criminal actions these days, however ideally suited possibility to your market obtains.חלק ראשון: רשימת המילים
סדר זרעים ומועד
סדר נשים
סדר נזיקין
סדר קדשים וטהרות

חלק שני: מפתחות
מפתח הלעזים באותיות עבריות
cheap replica bags uk replica watches uk

מפתח הלעזים באותיות לטיניות
מפתח המילים העבריות והארמיות שהלעזים מפרשים

תמצית אנגלית

Together with individuals are more and more rich, dressed in watches become a ingredients label of wealthy and personal taste. Probably buying high quality fake watches is a great choice for most of us, ahead of moving forward getting a replica watches, request few inquiries to by yourself. You can buy replica watches at online sites and shops. The world wide web is where to examine when you are looking for a top quality fashion mne replica handbags since you can get a range of bags. The subsequent you need to be shown is a good simulator with the image. Typical of this category of replica breitling watches uk is definitely the generating of these surface and shell.רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תלמוד  ספרות