משניות סדר טהרות

עם פירוש תפארת ישראל (ע"ח פירושים)

צילום דפוס וילנא

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך משנה


תוכן הספר

שער
הקדמות רמב"ם, ברטנורא, תוספות יו"ט
יבקש דעת: הקדמת תפארת ישראל

מסכת כלים
פרק א
פרק ב
פרקים ג-ה
פרקים ו-ח
פרקים ט-י
פרקים יא-יב
פרקים יג-טו
פרקים טז-יז
פרקים יח-יט


פרקים כ-כב
פרקים כג-כה
פרקים כו-כז
פרקים כח-ל

מסכת אהלות
פרקים א-ב
פרקים ג-ד
פרקים ה-ו
פרק ט
פרקים י-יב
פרקים יג-טו
פרק טז
פרקים יז-יח

מסכת נגעים
פתיחה למסכת מראה כהן
פרקים א-ג
פרקים ד-ה
פרקים ו-ז
פרק ח
פרקים ט-י
פרק יא
פרקים יב-יג
פרק יד

מסכת פרה
פרקים א-ג
פרקים ד-ה
פרקים ו-ח
פרקים ט-י
פרקים יא-יב
פרק ג


פרקים ד-ה
פרקים ו-ח
פרקים ט-י

מסכת מקואות
פרקים א-ב
פרקים ג-ה
פרקים ו-ז
פרקים ח-י

מסכת נידה
פרקים א-ד
פרקים ה-ז
פרקים ח-י

מסכת מכשירין
פרקים א-ב
פרקים ג-ה
פרק ו

מסכת זבים
פרקים א-ד
פרק ה

מסכת טבול יום
פרקים א-ד

מסכת ידיים
פרקים א-ב
פרקים ג-ד
פרקים ג-ו

פירושים שונים
פירוש המשנה לרמב"ם
פירוש רב האי גאון
פירושרב שמואל שטראושון
פירושים שונים א
פירושים שונים ב

חתימת תוספות יו"ט לפרושו

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: משנה  תושב"ע