משניות סדר קדשים

עם פרוש תפארת ישראל (ע"ח פרושים)

צילום דפוס וילנא

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך משנה


תוכן הספר

שער והקדמות

מסכת זבחים
פרקים א-ו
פרקים ז-י
פרקים יא-יד

מסכת מנחות
פרקים א-ה
פרקים ו-י
פרקים יא-יג

מסכת חולין
פרקים א-ג
פרקים ד-ח
פרקים ט-יב

מסכת בכורות
פרקים א-ה
פרקים ו-ט

מסכת ערכין
פרקים א-ד
פרקים ה-ט
מסכת תמורה
פרקים א-ז

מסכת כריתות
פרקים א-ג
פרקים ד-ו

מסכת מעילה
פרקים א-ג
פרקים ד-ו
פרקים ד-ז

מסכת מידות
פרקים א-ג
פרקים ד-ה

מסכת קנים
פרקים א-ג

מלאכת שלמה
זבחים
מנחות
חולין
בכורות, ערכין
תמורה, כריתות, מעילה
תמיד, מידות, קנים

יעיר קינו-קנים
פרק א
פרק ב


פרק ג

פרושים שונים
באור למסכת קנים לראב"ד ור' זרחיה
חידוש מהרי"ח - רבי יואל חסיד מאמטשסלאוו
הגאות וחידוש רב שמואל שטראשון - רש"ש
יתרון האור לרב ירוחם יהודא פערלמאן
תפארת יעקב לרב יעקב דב שפירא
פרושים שונים לסדר קדשים א
פרושים שונים לסדר קדשים ב

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: משנה  תושב"ע