תשב"ץ

שאלות ותשובות
שמעון בר צמח דוראן
למברג תרנ"א

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך דוראן שמעון בן צמח (רשב"ץ)


תוכן הספר


חלק ראשון
שער והקדמה לחלק ראשון
מפתח חלק ראשון
שאלות א-פה
שאלות פו-קעח

חלק שני
שער והקדמה לחלק שני
מפתח חלק שני
תשובות א-צז
תשובות צח-רצז

חלק שלישי
שער ומפתחות לחלק שלישי
תשובות א-קנה
תשובות קנו-שכז

חלק רביעי - טור ראשון
שער חלק רביעי הטור הראשון
מפתח חלק רביעי הטור הראשון
תשובות א-נז

חלק רביעי טור שני
שער חלק רביעי הטור השני
מפתח חלק רביעי הטור השני
תשובות א-לה

חלק רביעי טור שלישי
שער חלק רביעי טור שלישי
תוכן חלק רביעי טור שלישי

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: הלכה  תושב"ע