ספר הישר לרבנו תם

חלק השאלות והתשובות
יעקב בן מאיר, רבנו תם
ברלין תרנ"ח

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות