משיב דבר

שאלות ותשובות
נפתלי צבי יהודה ברלין
הוצאת אשת המחבר

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ברלין נפתלי צבי יהודה; הנצי"ב