קדמות ספר הזוהר

ונלוה אליו קונטרס "ויאסף דוד"
ר' דוד לוריא (רד"ל)
הוצאת נצח תל אביב - ניו יורק תשי"א

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך זוהר וכן בערך דוד לוריא, רד"ל