דיוואן שמואל הנגיד

מהדורת דוד ששון
שמואל הנגיד
אוקספורד תרצ"ד 1934

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך שמואל הנגיד


תוכן הספר


הקדמות
שער והקדמה
תוכן
הקדמות
תולדות ר' שמואל הנגיד, משפחתו, דורו, חיבוריו, הדיואן

מפתח הקדמת הספר ולוח תיקוניםבן תהילים
א-עד (עמ' א-נא)
עה-רג (עמ' נב-קטז)

בן משלי
א-תקסז (עמ' קיח-קפו)

תקסח-א'קכו (עמ' קפז-רנו)

בן קהלת
א-תיג (עמ' רנז-שכב)

מפתח השירים
מפתח השירים

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: ספרות