הפועל במקרא ותלמוד

דיני פועלים
ד"ר חיים זאב ריינס
ניו יורק תרצ"ה 1935

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות