ספר הקבלה לראב"ד

נולד בקורדובה 1110 מת על קידוש השם בטולידו 1180
רבי אברהם בן דוד
סדר החכמים וקורות העתים, אוקספורד תרח"מ 1888

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך אברהם בן דוד הלוי וכן בערך כרונולוגיה