שאלות ותשובות מהרי"ם מינץ

עם ביאור רבי יוחנן בן משה פרשל - מהרי"פ
יהודה מינץ מפדואה
מונקטש תרנ"ח

www.hebrewbooks.org בשתוף עם

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך מינץ יהודה