מאמרים על הלוח העברי

מתוך: "התקופה"
ח.י. בורנשטיין
א.י. שטיבל, תל אביב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך לוח עברי


תוכן הספר


עיבורים ומחזורים
עבורים ומחזורים

חשבון שמיטים ויובלים
חשבון שמיטים ויובלים

סדרי זמנים והתפתחותם בישראל
א-ח
ט-יב

תאריכי ישראל
סקירה כללית
סקירה כללית - המשך
תאריך בריאת העולם


תאריך בריאת העולם - המשך

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: הלוח העברי