מדרש תנחומא - מהדורת בובר

מבוא
ר' תנחומא בר אבא
ווילנה תרמ"ה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך תנחומא
עיין גם בספר מבוא למדרש תנחומא על חמישה חומשי תורה