קונטרס השמיטה

סיכומי דברים נגד היתר המכירה
יעקב דוד רידב"ז
ירושלים 1913 - בשיתוף עם אתר www.hebrewbooks.org

בעל מחלוקתו של הרב קוק בנושא היתר המכירה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך יעקב דוד; רידב"ז