עבודת הקודש

דיני שבת ויום טוב
ר' שלמה בן אדרת - הרשב"א
וורשא תרל"ו 1876

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך שלמה בן אברהם אדרת, רשב"א