מכילתא דרבי ישמעאל

עם חילופי גרסאות והערות

פרנקפורט תרצ"א 1931

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך מכילתא


תוכן הספר

שערפרשת בא
מסכתא דפסחא פר' א-ח
מסכתא דפסחא פר' ט-יד
מסכתא דפסחא פר' טו-יח

פרשת בשלח
מסכתא דויהי בשלח -פתיחה
מסכתא דויהי בשלח פר' א-ב
מסכתא דויהי בשלח פר' ג-ו
פרשת השירה - מסכתא דשירה - פר' א-ו
מסכתא דויסע - בשלח פר' א-ו
מסכתא דעמלק ויסע פר'א-ב

פרשת וישמע יתרו
מסכתא דעמלק יתרו פר' א-ב
מסכתא דבחודש פר' א-ה
מסכתא דבחודש יתרו פר' ו-יא

פרשת ואלה המשפטים
מסכתא דנזיקין משפטים פר' א-ה
מסכתא דנזיקין משפטים פר' ו-יב
מסכתא דנזיקין משפטים פר' יג-יח
מסכתא דכספא משפטים פר' יט-כפרשת כי תישא
מסכתא דשבתא כי תישא פר' א

פרשת ויקהל
מסכתא דשבתא ויקהל פר' א

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך