יסוד ושורש העבודה

על התפילה התורה והמצוות
אלכסנדר זיסקינד
נאווי דוואהר תקמ"ג 1783

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


חלק ראשון
שער, הסכמות הקדמת המחבר ותוכן
שער ראשון: עבודת הלב (א-כא)
שער שני: שער האשמורת _כב-מז)
שער שלישי: שער השיר פסוקי דזימרא (מז-סא)
שער רביעי: שער המזרח (סב-פא)
שער חמישי: שער הקרבן תפילת י"ח (פב-קח)
שער שישי: שער הניצוץ (קח-קל)
שער שביעי: שער בכורות (קלא-קנז)

חלק שני
שער שמיני: שער העליון (קנח-קפט)

חלק שלישי
שער תשיעי: שער הצאן חובת המועדות (קצ-ריג)
שער עשירי: שער המים (ריד-רכו)
שער אחד עשר: שער האיתון (רכו-רנט)
שער שנים עשר: שער המפקד (רנט-רעו)

חלק רביעי
שער הכולל
הקדמת המחבר
פרקים א-ה
פרקים ו-כא

תוספות
צוואות
באורים על הגבולין ועל בנין העתיד

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תפילה