אהבתו של ר' חסדאי קרשקש: מרכזיות רעיון האהבה במשנתו של רח"ק

והפולמוס עם הרציונאליזם היהודי ורעיון האהבה הנוצרי.
אילון שמיר
מתפרסם לראשונה באתר דעת * תשס"ח * 2008

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך קרשקש חסדאי