בית אלוהים


יוסף מטראני
ווארשא תרמ"ב 1882

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך מיטראני יוסף
עיין גם בספר בית אלוהים