מורה נבוכים

עם פרוש: האפודי, שם טוב, ן' קרשקש, אברבנאל
ר' משה בן מימון
וילנא תרס"ד

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך משה בן מימון


תוכן הספר

שער ופתיחה

חלק ראשון
פרקים א-ה
פרקים ה-יד
פרקים טו-כו
פרקים כז-לד
פרקים לח-מו
פרקים מו-נב
פרקים נג-נח
פרקים נח-סד
פרקים סד-ע
פרקים ע-עג
פרקים עג-עד
פרקים עד-עו

חלק שני
שער והקדמות
פרקים א-ו
פרקים ז-טז
פרקים טז-יט
פרקים כ-כט
פרקים כט-ל
פרקים לא-לה
פרקים לה-מא

פרקים מא-מח

חלק שלישי
שער הקדמה, פרקים א-ח
פרקים ח-טו
פרקים טו-כא
פרקים כא-כז
פרקים כז-לז
פרקים לז-מח
פרקים מח-נד
אברבנאל לחלק שלישי

תוספות
שער כוונות הפרקים ותוכן מלים זרות