שעורי דעת


הרב יוסף יהודה לייב בלאך
הוצאת נצח, תל אביב תש"ט

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר


חלק ראשון
דרכה של תורה
שער, הקדמות, תוכן
קדושת התורה, נשמת התורה
גופה של תורה, שימוש תלמידי חכמים
השגחה, שיעור קומה
ניסים וטבע א-ב
תמים תהיה, כל ישראל ערבין
חכמה בינה דעת, תלמיד חכם
קרבנות, זכות אבות, דרכה של תורה

חלק שני
שער הקדמה ותוכן
א. בצלמנו כדמותנו; ב. העלם וזכירה; ג. עומק הדין
ד-ו כי כל בשמים ובארץ
ז. חיי העולמות; ח. ידיעה ובחירה; ט. פלס מעגל רגלך
י. בכל דרכיך דעהו; יא. אל יחסר המזג; יב. האדם ותשוקותיו
יד. כל הגדול מחברו; טו. אם ראשונים כמלאכים; טז. שירה; יז. נכון כסאך מאז
אורי וישעי / הגרא"י בלוך הי"ד
חלק שלישי
שער תוכן והקדמות
א. מלוכה; ב. תשובה
ג. התגברות הדעת על הטבע; ד. דור הפלגה
ה. לקדשו לכהנו לי; ו. הואיל ונפיק מפומי דרב; ז. בהירות הדעת
ח. לימוד המוסר; ט. אופן לימוד המוסר; י. חיים
יא. אמור מעט ועשה הרבה; יב. ואת צנועים חכמה; יג. ערבוב הרע בטוב; יד. פתחון פה; טו. תחילתו של גדול; טז. כענבים במדבר
מאמר הערכה מבנו; מאמר בין ישראל לעמים ובין ארץ ישראל לארץ העמים/הגאון אליהו מאיר בלאך