דור דור ודורשיו - חלק א

מקדמתה עד חורבן הבית השני
אייזיק הירש וייס

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער ותוכן

ספר ראשון
פרק ראשון-פרק שני (1-21)
פרק שלישי -פרק חמישי (21-45)

ספר שני
פרק שישי - פרק שמיני (46-67)
פרק תשיעי - פרק עשירי (67-89)

ספר שלישי
פרק אחד עשר - פרק שניים עשר (89-108)
פרק שלושה עשר - פרק ארבעה עשר (108-127)
פרק חמישה עשר - פרק ששה עשר (127-146)ספר רביעי
פרק שבעה עשר - פרק שמונה עשר (146-167)
פרק תשעה עשר - פרק עשרים (167-184)

ספר חמישי
פרק עשרים ואחד - פרק שנים ועשרים (184-202)
פרק ערשים ושלושה - פרק עשרים וחמישה (203-227)

רשימות
רשימת עניינים ומקומות (228-136)