דור דור ודורשיו - חלק ב

מחורבן הבית השעי ועד אחר חתימת המשנה
אייזיק הירש וייס


דברי הימים לתורה שבעל פה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער ותוכן

ספר שישי
פרק ראשון - פרק רביעי (1-33)ספר שביעי
פרק חמישי - פרק שביעי (33-65)

ספר שמיני
פרק שמיני - פרק עשירי (65-91)
פרק אחד עשר - פרק שנים עשר (91-114)

ספר תשיעי
פרק שלושה עשר - פרק חמישה עשר (115-137)
פרק ששה עשר - פרק שמונה עשר (137-158)

ספר עשירי
פרק תשעה עשר - פרק עשרים ואחד (158-184)
פרק שנים ועשרים - פרק ארבעה ועשרים (184-212)
פרק חמשה ועשרים - רפק ששה ועשרים (212-234)

רשימות
רשימת תוכן החיבור (212-234)