דור דור ודורשיו - חלק ג

מחתימת המשנה ועד שנסתיים התלמוד
אייזיק הירש וייס

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער ותוכן

ספר אחד עשר
פרק ראשון - פרק שלישי (1-26)
פרק רביעי - פרק שישי (26-58)

ספר שנים עשר
פרק שביעי - פרק שמיני (58-82)


פרק תשיעי - פרק עשירי (82-105)


פרק אחד עשר (105-128)

ספר שלושה עשר
פרק שנים עשר - פרק שלושה עשר (129-156)
פרק ארבעה עשר - פרק ששה עשר (156-183)
פרק שבעה עשר - פרק שמונה עשר (183-203)

ספר ארבעה עשר
פרק תשעה עשר - פרק עשרים ואחד (203-223)
פרק עשרים ושניים - פרק שלושה ועשרים (223-262)
פרק ארבעה ועשרים - פרק חמשה ועשרים (163-291)