דור דור ודורשיו - חלק ד

מחתימת התלמוד עד סוף האלף החמישי
אייזיק הירש וייס


דברי הימים לתורה שבעל פה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער

ספר חמשה עשר
פרק ראשון - פרק שני (1-20)


פרק שלישי - פרק רביעי (20-41)

פרק ששה עשר
פרק חמישי - פרק שביעי (41-74)
פרק שמיני - פרק אחד עשר (74-99)

ספר שבעה עשר
פרק שנים עשר - פרק ארבעה עשר (99-127)
פרק חמשה עשר - פרק שבעה עשר (127-155)
פרק שמונה עשר - פרק תשעה עשר (155-177)

ספר שמונה עשר
פרק עשרים - פרק שנים ועשרים (177-210)
פרק שלושה ועשרים - פרק ארבעה ועשרים (211-233)

ספר תשעה עשר
(פרק חמשה ועשרים - פרק ששה ועשרים (233-257)
פרק שבעה ועשרים - פרק שמונה ועשרים (257-277)
פרק תשעה ועשרים (277-296)
פרק שלושים (296-316)

רשימות
רשימת תוכן החיבור (317-323)