דור דור ודורשיו - חלק ה

מתחילת האלף השישי ועד גלות ספרד האחרונה
אייזיק הירש וייס

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

שער

ספר עשרים
פרק ראשון (1-20)
פרק שני - פרק שלישי (20-41)
פרק רביעי 0 פרק ששי (41-70)ספר עשרים ואחד
פרק שביעי - פרק שמיני (70-85)
פרק תשיעי - פרק עשירי (85-106)

ספר שנים ועשרים
פרק אחד עשר - פרק שנים עשר (106-128)
פרק שלושה עשר - פרק ארבעה עשר (128-150)
פרק חמשה עשר - פרק ששה עשר (150-176)

ספר עשרים ושלושה
פרק ששה עשר - פרק שבעה עשר (176-198)
פרק שמונה עשר - פרק תשעה עשר (198-220)
]רק עשרחפ = ]רק עשרים ואחד (220-238)

ספר עשרים וארבעה
פרק עשרים ושנים - פרק עשרים וששה (239-266)
פרק שבעה ועשרים - פרק שמונה ועשרים (266-289)

רשימות
רשימת תוכן החיבור (289-294)