מדרש לקח טוב

על חמשה חומשי תורה
רבנו טוביה בן אליעזר
דפוס באבער, לבוב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך טוביה בר אליעזר, לקח טוב


תוכן הספר


כרך א
שער, פתח דבר, מבוא

בראשית
בראשית, נח, לך לך
וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא
וישלח, וישב, מקץ ויגשף ויחי

שמות
שמות, וארא, בא
בשלח, יתרו
משפטים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקודי


כרך ב - ויקרא
שער, דבר אל הקורא, ויקרא, צו
צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות
קדושים, אמור, בהר, בחוקותי

במדבר
במדבר, נשא, בהעלותך
שלח, קרח, חוקת, בלק
פנחס, מטות, מסעי

דברים
דברים, ואתחנן, עקב, ראה
שופטים, כי תצא, כי תבוא
ניצבים, וילך, אהאזינו, וזאת הברכה

רשימת ספרים בספריה וירטואלית, בתחום: תנ"ך