מכתבי פונטיוס פילטוס

"נכתבו" בימי שלטונו ביהודה אל ידידו סנקה ברומא. הספר הוא בדיה ספרותית, ואינו אותנטי.
נערך ע"י י"פ קרויזר; תרגם מאנגלית: ישראל דיסקין
ירושלים תרצ"א

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך פונטיוס פילאטוס