תקופת החמה וברכתה

לראש מחזור ר"ה שחל ביום ד' כ"ג בניסן התשי"ג
יחיאל מיכל טוקצינסקי
ירושלים

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך ברכת החמה