באר הגולה


רבי יהודה ליוואי, המהר"ל מפראג

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך יהודה ליווא בן בצלאל; מהר"ל מפראג


תוכן הספר

הקדמה


הבאר הראשון
מים קדושים. חפרוהו שרים חכמי חרשים. מימיו מכל תעוב מפרישים. שומרים האדם מחולאים קשים. מבריאים ומעבירים נגעי אנשים. מחזיקים ומחלפים כוח לחלשים. ומשם ייפרד והיה לארבע ראשים.

הבאר השני
מים טהורים. נראים גלי ים עכורים. והם צלולים זכים וברורים. מכל עירוב נבדלים ושמורים. במצולותיו לא ירדו זרים. נותנים דעת לפתאים ובוערים. יפים ללב ולעיניים מאירים.

הבאר השלישי
מים מתוקים טעם ערב מנופת מפיקים. תאווה לעיניים וללבות חשוקים. זכים וצרופים שבעתיים מזוקקים. טובים להשכל והדעת מחזקים. נחמדים למראה מיין עתיקים, משמחים אלוקים ואנשים צדיקים.

הבאר הרביעי
מים חיים. נוזלים מן אוצר השמים. במקורו לא חלו ידיים ולא שלטו בו עיניים. יוצאים מעדן נובעים מים. מראיהם כקרח מזוקקים שבעתיים. מזהירים נוצצים כשמש בצהרים.

הבאר החמישי
מים עמוקים. במצולותיו אבני יקר חקוקים. יודעי שיט מרגליות מפיקים. נראים אבני נחל חלקים. דומים צרורות ואבנים מרוחקים. והמה אבנים נוצצים כברקים. עד סוף העולם מבהיקים.

הבאר השישי
מים אדירים. עולים מעלה מעלה וגוברים. מכסים גבעות גבה הרים. והיה לנחל פורץ ויוצא לכל עברים. צי אדיר ואניות סוחרים. רוחב גבוליו אין עוברים ומצולותיו לא יגיעו זרים.

הבאר השביעי
מים טהורים. זכים צרופים וברורים. מכל עירוב נבדלים ושמורים. מכל סיג ופסולת מוסרים. עומדים לדור דורים.