שלושה ספרים נפתחים

זמירות לשבת
מנחת יעקב, מטה יהודה, פרחי שושנים
פיעטריקוב עת"ר

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך זמירות