פסקי דין רבניים - מבי"ד ירושלים

לדיני ממונות ובירור יוחסין
בראשות הרב דב לוין
בית דין ירושלים

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנותתוכן הספר

טענת פרוע נגד שטר פגום
שכר עבודה של עתונאי
פיטורי עובדת בהריון
שלושה דיינים שחתמו על כתב סירוב ונמצא אחד מהם קרוב
פתיחת חנות בבנין מגורים ביום ובלילה
הורי תלמידים שמבקשים להחליף את הת"ת של ילדיהם בגלל טעמים חינוכיים
התחייב לדמי תיווך גם אם העיסקה תחתם עם אדם אחד שקשור אתו
התחייבות לממן מפעל של מצוה
הרחיב דירתו מתחת לקרקע הבניין המשותף
תביעת מקח טעות בתפילין
נתבע בערב וטוען מזוייף
עיקול על כספים של חשוד בגניבה וכללים על "בי"ד בתר בי"ד לא דייקי"
הרשה לחברו לתפוס חלק מחצרו
שוכר שהוטעה בגודל המושכר
התחייבות מוכר דירה "שיהיה מחסן לשימוש כל הדיירים"
ירד לשרדה חברו והוציא עליה הוצאות כדי להשביחה בדבר מסויים ולמעשה השכיחה בדבר אחד
חפר בצד בנין משותף כדי לבנות מחסן
ערב קבלן בכת"י בלי עדים שמת אם גובין מיורשיו
קבלת עדות שלא בפני בע"ד לאחר הוצאת כתב סירוב כנגדו
ביכנ"ס בשכירות שהמשכיר הפסיק את השכירות
הוצאת דיבה על יוצאי אילינקה שאינם יהודים
מסייע לבתו לעגן את בעלה
שכר משגיחי בשרות שלא נשכרו
בנה ביתו מתחת לגינת חברו וניזוק ממנה
שוכר שממשיך להשתמש בדירה לאחר תום השכירות
חזקת תשמישין בחצר בית משותף
ביטול הליך בהוצל"פ שנעשה ללא רשות בי|ד וכתיבת צו מניעה במועד
נזילת מי גשמים ממרפסת של שכן
עיקול מעשי ידי האשה לטובת הבעל
היתר לערכאות לקבלת צו מניעה ע"י בורר יחיד
פיטורי ר"מ בגןלל שיחות עם תלמידים לעזוב
זכויות יוצרים בההדרת ספר ישן
גזבר ישיבה שמעל והלווה
תלמידי כולל שמרדו בראש הכולל
עיסקת מניות
זבל"א של הנתבע כשהוא שונא לתובע
התחייב לשלם נזקים שעשו אחרים
תביעת שכ"ד ותביעה נגדית להחזר השקעה במושכר
שותף שהפסיד
קיזוז משכרו של קבלן שיפוצים בגלל נזקים שונים
הסכם לעיסקת מקרקעין בבולגריה
נמצא מום במספר רצפות
התחייבות אם קודמת לחוב מוקדם
שכ"ד עבור דירה שהחשמל שלה נותק משום שהשוכר לא שילם לחברת החשמל
ועד עובדים בהלכה
קיום חוזה בין חברת בניה לעמותת משתכנים
מכירת בעלות לשבתות השנה לנכרי בחברה שעסקיה הם דרך האינטרנט
צוואה לבתו היחידה על כסף בבנק "מהיום ולאחר מיתה" בתנאי שלא אחזור בי
דייר שסגר בביתו את ההסקה אם חייב לשלם עבורה
איסור מתן שוחד לפקיד כשלטון כדי לזכות ברשיון או בהנחה במס
שכרו של "מאכער" להוציא כסף מב"ל שלא כדין
פיצויים למהדיר ספרים שנפטר
התחייב בדמי תיווך ואח"כ טען שהתחייב בטעות
זכויות עובד למורה שהתפטרה לאחר לידה
תביעה מביח"ר על בקבוקשמן שאינו ראוי לדלוק ודין תביעה ייצוגית
פועל שהסכים שבעה"ב יקבע את שכרו וטוען שבלבו לא הסכים
התחייב לשלם שכר למתרגם, וטוען שהיה זה בתנאי שטרם קויים


תיווך בבלעדיות
נתבע בערכאות (על עיסקת קרקעות ברומניה) שתובע לדון בבי"ד, אם נהפך לתובע לענין מקום הדיון
מחבר ספרים שמקבל מענקים על כך לענין זכות פיצויי פיטורין
בר מצרא בשכירות
"יוצר נאמנות" בחברה המבקש להחליף את "הנאמן"
פיטורי עובד הוראה באמצע השנה
תבע את האשה, והבעל טען במקומה ורוצה לחזור ולתבוע את הבעל על סמך טענותיו על אשתו
הרעת תנאי עבודה בהפחתת שכר
מניעת רווח למתווך בבלעדיות
התחייב לשלם שכ"ד של שוכר אחר
הקצאת בנין לבית ספר
גניבה ונזק בין מתנחלים בשומרון
מקום הדיון כשהתביעה היא על בעלות על ביכנ"ס מרכזי בעיר
יזם שתובע שכר כמתווך
ביטול הזמנת תיכנות
הוצאות ש"ר
תביעת ביטוח על רשלנות רפואית
תיווך דירה
ביטול עסקת מקרקעין אחרי זכרון דברים ודמי קדימה
סגירת חלון במגרש חניה
כלב מחמד שנשך אדם
תרומת ביצית או שחלה לענין יוחסין
השתתפו להוסיף בניה ואח"כ נפרד אחד מהם וניזוק השני מהבניה של הראשון
הוצאת אברך מהכולל באמצע הזמן
שוה כסף לתשלום על הנאה (כשזה נהנה וזה חסר)
הפרת הסכם על השגחת כשרות
מודה במקצת של חובות השכירות ומוכן לשלם מה שמודה
נזקי רטיבות בחנות שכורה
אוצר שנתגלה בהריסות בית
אחריותו של מקדיש כסף לגמ"ח