מחלוקת ר' שמעון ור' יהודה ב'מוקצה' בתלמוד בבלי


יואל קרצ'מר - רזיאל
האוניברסיטה העברית, החוג לתלמוד, כסלו תשס"ה

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך מוקצה