סולם למלכות ישראל היעודה - כתבים


שבתי בן דב

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך בן דב שבתי


תוכן הספר

תוכן ל-4 כרכים

כרך ראשון
על אסקופת השער
ראשית כתבי שב"ד

שלושים שנות יצירה
כתבי שב"ד לאורך ציר הזמן

מהלך חיי (אוטוביוגרפיה)
הדיאלקטיקה של קליטת העלייה
המפלגות המדינה והפורשים
משורר-מגשים
על ספר שיריו של יאיר

"יום העצמאות במסכת הזמן
הרהורים בעת החגיגות

אל הסטודנט
קריאה למהפכה

הקדמות לחירות המחשבה העברית
על האמת והדוגמה בתורת ישראל
נבואה ומסורת בגאולה
הברית בין הקברים - היא מגילת ספר עיכול הזוועה
בסימן החיים במעורטל
"דינא דמלכותא דינא"
קטעים מעבודת הגמר לתואר מוסמך במשפטים

רישומי דברים
איגרות שב"ד
בשולי המהדורה
גלוסר - מונחי לעז

כרך שני
תוכן כרך שני
ראשית לכרך ב'
גאולת ישראל במשבר המדינה
במעלות גאולה
דבר לגויים
לבירורה של בשורת ישראל לגויים

גלוסר - מונחי לעז

כרך שלישי
תוכן כרך ג'
ראשית לכרך ג'
על דוקטורים וישיבה צבאית
הרהורים בלתי מעשיים על הצטרפותנו ל"שוק המשותף"
"המשפט העבר" ומדינת ישראל
מה לעשות?
עתירה לבג"ץ מס' 223/67 בעניין קדושת הר הבית ליהודים
דינו של הר הבית - מן הזמן הזה אל הבא
אחר המלחמה של ששת הימים
מניצחון ששת הימים ולהבא
על יום העצמאות, יום הזיכרון וצומות החורבן
למלחמת תרבות
קווי יסוד לשלום עם הערבים
על תכנון ירושלים
מלחמת יום הכיפורים: סיכום ביניים - הערכות וסיכויים
הצעה לא-רביזיוניסטית לתנועת הפועלים
גלוסר-מונחי לעז

כרך רביעי
תוכן כרך ד'
ראשית לכרך ד'
התקדמות ורומנטיקה על פי תורת ישראל
על אמנות ותרבות ותורת ישראל
לאחדות ההיסטוריה של העם וארצו
הפשרה והפשר ההיסטורי של בית שני
על דברי ימי ישראל - עיונים מן ההיקף ובתוכן
אחרית לכתבי שב"ד
גלוסר-מונחי לעז