שמיטה - מקורות, הגות ומחקראמנה, המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך, תשל"ג 1973

הקבצים בפורמט PDF
במידה והקבצים לא נפתחים, יש להתקין תוכנת acrobat reader. לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה
פתיחת הקובץ עשויה להמשך כדקה, נא להמתין בסבלנות


לפרטים נוספים, עיין באנציקלופדיה דעת בערך שמיטה